Kampüs Kreş, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon yapısına bağlı olarak insan kaynağını planlamaktadır.

KAMPÜS KREŞ YÖNETİM ŞEMASI

Amacımız, kurum kültürümüze uygun, görev tanımının gerektirdiği niteliklere sahip, işini seven, gelişmeye ve geliştirmeye açık, dinamik, ekip ruhuna sahip ve yenilikçi adayları bünyemize katmaktır.

Kampüs Kreş olarak birlikte çalışacağımız personelleri seçme ve yerleştirme konusunda titizlikle çalışmakta, personelimize yatırım yaparak, birlikte uzun soluklu çalışmayı hedeflemekteyiz.

Kurumumuza dahil olan her personel oryantasyon sürecinden geçmekte ve kurum kültürünü tanımaktadır. Kampüs Kreş çalışanları çeşitli performans değerlendirme süreçlerinden geçmekte, performanslarını yükseltecek, kariyer planlarına katkıda bulunacak kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle desteklenmektedir.

Çalışma şartlarının fiziksel ve sosyal olanakların iyileştirilmesi, çalışanların verimliliğinin ve etkinliğin arttırılması için gerekli önlemlerin alınması temel önceliğimizdir.

Kampüs Kreş, eğitimin merak etmek, araştırmak, keşfetmek, farkında olmak olduğunun bilincinde, kendisini ve ait olduğu kurumu geliştirme misyonuna sahip, sorumluluk sahibi ve mutlu çalışanlarıyla çok büyük bir ailedir. Kampüs Kreş ailesine katılan personele, Dudullu OSB ‘nin bir parçası olmanın getirdiği çeşitli ayrıcalık ve fırsatlardan yararlanma imkanı sağlanır.